“S” yine “Z” oldu

Buyurun bakalım! Harf yine değişti. S’ydi, yine Z oldu.

İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, kriminoloji literatürüne kazandırdığı kavramla gazetelere epey iş çıkardı. “Nüfus/z casusluğu” kavramı telaffuz edildiği anda ciddî bir kargaşa doğdu. Bazı gazeteler, etki alanı, yönlendiricilik vs. anlamında “nüfuz” kavramını doğru kabul ettiler, buna göre açıklamalar yaptılar, ötekilerse insanlar, topluluk vs. anlamında “nüfus”tan dem vurdular.

Medyakronik’te, NTV’nin Yakın Plan programına çıkan bir uzmanın “Sayın Tantan ‘z’ değil ‘s’ diye açıkça belirtti” ifadesine kandık ve biz de içişleri bakanının, bir devletin başka bir ülkeye zamanı gelince kullanmak üzere ajanlar yerleştirmesini kasdettiğini sandık. Bir gün sonra, baştan “nüfuz” demiş olan gazeteler düzeltme yapıp “nüfus casusluğu”nu açıklamaya giriştiklerinde de vaziyetimizden emin olduk.

Düne kadar...

Çünkü dün içişleri bakanı, bizzat başbakanın bile “anlamını bilmediğini” söylediği bu kavramı bu defa “nüfuz casusluğu” olarak yeniden kullandı. Kastedilenin ne olduğu konusunda da şüphe bırakmadan. Bir gizli servisin başka bir ülkede etkili kişileri kullanmasıydı, Tantan’ın dikkat çektiği.

Şimdi haliyle, “İran’ın içimizdeki ajanları kim?” araştırmaları başlayacak. Kimbilir hangi aklıevveller kimleri suçlamak için ne gibi safsatalar atacaklar ortaya... Neyse ki Galatasaray’ın zaferi gündemi kapladı da bunlara meydan kalmadı. Fakat sıra gelecek elbet.

Tabiî içişleri bakanı s ile z’den bir onu bir bunu seçmeyi sürdürmez veya gazeteler nihayet şu işin doğrusunu öğrenip aktarmayı becerirlerse.